کلینیک پزشکی فرشمی

توضیحات مربوط به کلینیک خود را می‌توانید در اینجا درج کنید.

فیلدهای اطلاعات بیمار: مشخصات، وضعیت بیمه، کد ملی، اسکن کارت ملی (بارگذاری فایل)

پزشکان موجود:

دکتر رحیم محمدی

دکتر شاپور قریب

دکتر فرشمی

در صورت پر شدن ظرفیت در لیست انتظار قرار خواهید گرفت

در حال بارگذاری...

رزرو نوبت مشاوره روانکاو

از فرم روبرو می‌توانید برای مشاوره نوبت مشاوره استفاده کنید

در حال بارگذاری...